| ธรรมชาติ

ธรรมชาติ

  • น้ำตกที่สวยงาม

    น้ำตก คือ แหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เกิดจากลำธาร หรือ แม่น้ำ ในบริเวณนั้น ซึ่งพื้นที่ของลำน้ำนั้นเมื่อมีจุดที่ต่ำลงไป น้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำ หรือหากบริเวณดังกล่าวพื้นดินเกิดจากยุบตัวเป็นหน้าผาสูงชัน น้ำที่ไหลลงไปในหน้าผาจะ กลายเป็นน้ำตกในที่สุด ผาน้ำตกจะมีความสูงที่ต่างกันไปตามการไหลหรือการกัดเซาะของน้ำในแม่น้ำ บางครั้งน้ำตกอาจเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ทำให้พื้นดินบริเวณนั้นยุบตัวเกิดเป็นน้ำตกได้ จุดเริ่มต้นของน้ำตก รวมถึงแม่น้ำ เกิดจากพื้นที่สูงเช่น ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เมื่อหิมะละลายน้ำจากหิมะจะไหลลงมาตามเชิงเขาแล้วลงสู่แม่น้ำ ต่อไป สำหรับน้ำตกในประเทศไทยเกิดจากน้ำใต้ดินผุดขึ้นมาแล้วเกิดเป็นน้ำตก รวมถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่ตามธรรมชาติอยู่บนเทือกเขา น้ำดังกล่าวจะไหลลงมาตามลำธารลงพื้นที่ต่ำ น้ำตก ส่วนใหญ่จะมีความสูงแตกต่างกันได้ตามพื้นที่ เช่น มีความสูงประมาณ 100 – 200 เมตร บางแห่งอาจสูงถึง 900 เมตร แต่น้ำตกก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสูงเสมอไป น้ำตกอาจมีการไหลลงมาเป็นชั้นๆในรูปแบบขั้นบันได มีความสูงไม่ถึง 10 เมตรก็มี จุดไหนที่มีน้ำตกบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ผืนป่า น้ำตกถึงว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของสัตว์ป่าที่ใช้ดื่มกิน อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ผู้คนมักเดินทางมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม น้ำจากน้ำตกนั้นเป็นแหล่งน้ำที่ใสสะอาดมาก แต่น้ำตกจะขุ่นมากเมื่ออยู่ในหน้าฝน

    Read More
  • การค้นพบน้ำตกทีลอซู

    น้ำตกทีลอซู นั้นอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้งผาง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าลึกซึ่งการเดินทางต้องเดินทางโดยเรือเท่านั้น และเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ค้นพบอย่างง่ายในตอนแรก น้ำตกแห่งนี้ถูกค้นพบโดยชาวกะเหรี่ยงที่มาหาของป่า ซึ่งพวกเขาได้ค้นพบน้ำตกแห่งนี้โดยบังเอิญ ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีการสำรวจน้ำตกแห่งนี้อย่างจริงจัง จนกระทั่งได้มี ตชด. ใช้เครื่องบินเข้ามาสำรวจพื้นที่ป่าไม้ และได้พบกับน้ำตกนี้โดยบังเอิญ จึงได้แจ้งไปทางกรมป่าไม้เข้ามาตรวจสอบ และได้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางขึ้น เนื่องจากพบว่าน้ำตกแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าบริเวณนั้นด้วย ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการตั้งชื่อน้ำตกนี้อย่างเป็นทางการ ต่อมาราวปี พ.ศ. 2528 ได้มีบุคลากรจากนิตยสารท่องเที่ยว ได้เข้าไปสำรวจน้ำตกแห่งนี้และได้ถ่ายรูปและนำไปลงนิตยสารด้วยความสวยงามของน้ำตกจึงทำให้เริ่มเป็นรู้จักและสนใจแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงมีการตั้งชื่อว่า น้ำตกทีลอซูขึ้น ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาปะก่าหญอ แต่อ่านออกเสียงว่า ที-หล่อ-ซู แต่ในครั้งแรกนั้นได้มีการแปลความหมาย ซึ่งคำว่า ที-หล่อ-ซู นั้นหมายถึง การไหลของน้ำปะทะพื้นล่าง บางคนแปลไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งคำนั้นออกเสียงคล้ายกัน จึงได้คำว่า ทีลอซู ซึ่งแปลว่า น้ำตกดำ โดยหน้าผาที่เป็นหินปูนสีน้ำตาลเข้ม มองไกลเห็นเป็นสีดำ นั่นเอง นอกจากนี้เสียงของน้ำตกยังได้ยินไกลถึง 3 กิโลเมตรด้วย

    Read More