|  | 

น้ำตก

การค้นพบน้ำตกทีลอซู

น้ำตกทีลอซู นั้นอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ป่าอุ้งผาง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าลึกซึ่งการเดินทางต้องเดินทางโดยเรือเท่านั้น และเป็นน้ำตกที่ไม่ได้ค้นพบอย่างง่ายในตอนแรก น้ำตกแห่งนี้ถูกค้นพบโดยชาวกะเหรี่ยงที่มาหาของป่า ซึ่งพวกเขาได้ค้นพบน้ำตกแห่งนี้โดยบังเอิญ ซึ่งในตอนนั้นยังไม่มีการสำรวจน้ำตกแห่งนี้อย่างจริงจัง จนกระทั่งได้มี ตชด. ใช้เครื่องบินเข้ามาสำรวจพื้นที่ป่าไม้ และได้พบกับน้ำตกนี้โดยบังเอิญ จึงได้แจ้งไปทางกรมป่าไม้เข้ามาตรวจสอบ และได้ประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางขึ้น เนื่องจากพบว่าน้ำตกแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มาก และเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าบริเวณนั้นด้วย ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการตั้งชื่อน้ำตกนี้อย่างเป็นทางการ

ต่อมาราวปี พ.ศ. 2528 ได้มีบุคลากรจากนิตยสารท่องเที่ยว ได้เข้าไปสำรวจน้ำตกแห่งนี้และได้ถ่ายรูปและนำไปลงนิตยสารด้วยความสวยงามของน้ำตกจึงทำให้เริ่มเป็นรู้จักและสนใจแก่นักท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงมีการตั้งชื่อว่า น้ำตกทีลอซูขึ้น ซึ่งเป็นคำมาจากภาษาปะก่าหญอ แต่อ่านออกเสียงว่า ที-หล่อ-ซู แต่ในครั้งแรกนั้นได้มีการแปลความหมาย ซึ่งคำว่า ที-หล่อ-ซู นั้นหมายถึง การไหลของน้ำปะทะพื้นล่าง บางคนแปลไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งคำนั้นออกเสียงคล้ายกัน จึงได้คำว่า ทีลอซู ซึ่งแปลว่า น้ำตกดำ โดยหน้าผาที่เป็นหินปูนสีน้ำตาลเข้ม มองไกลเห็นเป็นสีดำ นั่นเอง นอกจากนี้เสียงของน้ำตกยังได้ยินไกลถึง 3 กิโลเมตรด้วย

ABOUT THE AUTHOR