|  | 

น้ำตกไทย

น้ำตกโกรกอีดก

น้ำตกโกรกอีดก เป็นน้ำตกเชิงธรรมชาติที่อยู่กลางป่าลึกการเดินทางจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ น้ำตกแห่งนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า น้ำตกโกรกอีดก มาจากภาษาชาวบ้านที่เรียก ตามภูมิศาสตร์ของภูเขาโดยรอบที่มีมากมายหลายเทือกเขา ซึ่งคำว่า โกรก มาจาก ภูเขา และ ดก มาจาก เยอะต่อมา ชาวบ้านจึงเรียกน้ำตกแห่งนี้ว่า โกรกอีดก น้ำตกโกรกอีดกถูกพบโดยบังเอิญขณะที่ พณ. ปองพล อดิเรกสาร นั่ง ฮ. ผ่านไปยัง สระบุรีได้สังเกตเห็นน้ำตกขนาดใหญ่อยู่ลึกเข้าไปในป่า หลังจากนั้นจึงจัดคณะสำรวจออกค้นหาโดยเดินตัด เข้าป่าแล้วเดินย้อนขึ้น ไปตามลำน้ำจนไปสุดทางที่น้ำตกใหญ่แห่งนี้  ลักษณะเป็นน้ำตกใหญ่ที่สวยงามแบ่งออกเป็น 8 ชั้น วัดความสูงได้ประมาณ 350 เมตร สามารถเที่ยวชมได้ทุกชั้น แต่นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวถึงชั้น 7 เท่านั้น เพราะความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ชั้น 6 และ 7 ซึ่งมีความสวยงามกว่าชั้นอื่นๆทางขึ้นชั้นถัดไปเป็นหน้าผาสูงชันปีนป่ายขึ้นลำบากและอันตราย เส้นทางการเดินทางก็คือเส้นเดียวกันกับที่ทางไป เจ็ดคต แต่ต้องเลยเข้าไปอีก 15 กิโลเมตร จึงจะถึงจุดเริ่มต้นในการเดินป่าเพื่อ มุ่งหน้าเข้าสู่น้ำตกโกรกอีดก ซึ่งการเดินทางก็จะเป็นการเดินเข้าไปในป่าด้วยเท้าเพราะเป็นป่าที่รกจึงจำเป็นต้องขนอาหารเครื่องนอนและยารักษาโรค แต่ยิ่งเยอะก็จะเพิ่มความหนักให้ตัวเองเราควรคำนวณดีๆว่าเราจะไปนานแค่ไหนแล้วก็ขึ้นไปให้พอกับตัวเราเอง

ABOUT THE AUTHOR