|  | 

น้ำตก

น้ำตกเอนเจล น้ำตกที่สูงที่สุดในโลก

บนโลกใบนี้ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดที่สูงกว่า หน้าผาหรือน้ำตกแห่งนี้ แม้ว่าตึกเบิร์จคาลิฟา ในนครบูไบ สูงกว่า 828 เมตรสูงที่สุดในโลกยังไม่สามารถล้มความสูงของน้ำตกแห่งนี้ได้ น้ำตกเอนเจล หรือ Angel Falls เป็นน้ำตกที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มันตั้งอยู่กลางป่าดงดิบแห่งอเมริกาใต้ บริเวณเขตประเทศเวเนซูเอล่า น้ำตกแห่งนี้ได้รับนามว่าเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในโลก มีน้ำไหลตลอดปี ไหลจากความสูงของหน้าผาประมาณ 979 เมตร ซึ่งสูงเกือบ 1 กิโลเมตร

น้ำตกแห่งนี้ถูกค้นพบโดย นักเดินทางสำรวจชาวอเมริกาชื่อว่า จิมมี่ เองเจล ซึ่งเป็นคนแรกที่ค้นพบน้ำตกนี้ในปี 1935 ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ ต่อมาได้มีการสำรวจเพิ่มและวัดความสูง พบว่ามันสูงถึง 979 เมตรและมีน้ำไหลมากในช่วงฤดูฝนซึ่งการเดินทางน้ำตกนี้ต้องใช้เรือล่องเข้าไปชมเท่านั้น หรือหากชมจุดสูงที่สุดต้องใช้เครื่องบินขึ้นไปเท่านั้น นอกจากนี้น้ำตกแห่งนี้ยังมีชื่อตามชนเผ่าพื้นเมืองของเวเนซูเอล่า มีชื่อว่า ปาราคุปา-เวนา ซึ่งแปลว่าน้ำตกที่สูงที่สุด , หรือ ชูรุน เมรู แปลว่า น้ำตกสายรุ้ง โดยเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นสายรุ้งบริเวณน้ำตกได้อย่างชัดเจน สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์แปลกใจก็คือ น้ำตกแห่งนี้น้ำแทบไม่ตกถึงพื้นเลยอันเนื่องด้วยเพราะว่า หน้าผาที่มีความสูงมากนั้นเองเมื่อน้ำตกลงมาปะทะกับความชื้นน้ำนั้นจะกลายเป็นไอหมอกทันที แต่ถ้าในช่วงหน้าฝนน้ำมีปริมาณมากบางส่วนก็ตกถึงพื้นดิน

ABOUT THE AUTHOR