|  | 

น้ำตก

น้ำตกไนแอการา แหล่งท่องเที่ยวชายแดน อเมริกา-แคนนาดา

บริเวณเขตชายแดนระหว่าง สหรัฐอเมริกา และ แคนนาดา มีน้ำตกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้ง 2 ประเทศ คือ น้ำตกไนแองการา แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่สวยงามมาก น้ำตกแห่งได้ชื่อว่าเป็นน้ำที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น้ำตกแห่งนี้มีจุดเด่นตรงที่ขนาดความกว้างของมันที่กว้างมากถึง 160 เมตร ซึ่งเป็นผาน้ำตกที่ไม่สูงมากนักมีความสูงเพียง 50 เมตรเท่านั้น น้ำตกแห่งนี้มีผาหน้าตกขนาดใหญ่ถึง 3 แห่งด้วยกัน อีกทั้งยังมีน้ำไหลผ่านตลอดปี

น้ำตกแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดเด่นที่เป็นชายแดนระหว่างประเทศอเมริกา และ แคนนาดา โดยฝั่งที่เป็นด้านบนน้ำตกคือฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา และฝั่งด้านล่างของน้ำตกคือ ประเทศแคนนาดา น้ำตกไนแองการานั้นไหลมาจากทะเลสาบอีรี มาตามแม่น้ำไนแองการา ไหลลงสู่ทะเลสาบออนตาริโอ ของแคนนาดา น้ำตกแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีจุดชมวิวทั้งด้านบนน้ำตกและด้านล่างของน้ำตก ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสละอองน้ำริมผาน้ำตกได้อย่างชัดเจน เนื่องด้วยน้ำที่มีความแรงมากและแม่น้ำที่ลึกจึงทำให้ไม่มีการลงเล่นน้ำ น้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทั้ง 2 ประเทศมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว เป็นน้ำตกที่มีความโดดเด่นของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ทางฝั่งแคนนาดายังมีบริการล่องเรือพานักท่องเที่ยวชมด้านล่างของน้ำตกและล่องแม่น้ำไนแองการาซึ่งมีสีเขียวสดใสมาก รวมถึงชมความงามของธรรมชาติรอบเมืองด้วย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากชอบชมความงามฝั่งแคนนาดามากกว่า

ABOUT THE AUTHOR