|  | 

น้ำตก

ทีลอซู เสน่ห์น้ำตกของไทย

ในประเทศไทยมีน้ำตกที่มีความสวยงามหลายแห่ง น้ำตกทีลอซู ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดและสูงที่สุดในประเทศไทย ห้อมล้อมด้วยป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง น้ำตกทีลอซูนับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่รักษาการผจญภัยอย่างแท้จริง เนื่องจากการเดินทางเข้าไปนั้น ต้องเดินเท้าเท่านั้น น้ำตกทีลอซูตั้งอยู่ที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีความสูงของผาน้ำตกประมาณ 300 เมตร มีความกว้างประมาณ 500 เมตร และมีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกทีลอซู นั้นได้ตั้งชื่อมาจากภาษากะเหรี่ยงแปลว่า น้ำตกดำ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอันดับที่ 6 ของเอเชีย

น้ำตกทีลอซูนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่รับการกล่าวขานว่า เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะ ในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง พฤษภาคม ปริมาณน้ำจะน้อยทำให้มีความสวยงามที่เด่นกว่าช่วงน้ำเยอะ เนื่องจากในช่วง มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน ปริมาณน้ำจะมากและน้ำขุ่นมากทำให้ทัศนียภาพอาจไม่สวยงามเท่ากับช่วงน้ำน้อยซึ่ง น้ำจะใสและสามารถลงเล่นน้ำได้

ด้วยความสวยงามของน้ำตกและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอย่างมาก ซึ่งน้ำตกที่ซ่อนอยู่นี้ทำให้ทางการถนอนเส้นทางไว้เพื่อไม่ให้รถเข้า และต้องเดินเท้าเข้าไปชมน้ำตกเท่านั้นซึ่งในระยะทางประมาณ 12 กม. แต่ในช่วงหน้าร้อนสามารถนำรถเข้าไปจอดในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดของน้ำตกได้ นอกจากนี้น้ำตกทีลอซูยังได้รับจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน อีกทั้งน้ำตกแห่งนี้ยังมีจุดเด่นตรงที่มีรุ้งกินน้ำที่สวยงาม

 

ABOUT THE AUTHOR